Uitgeverij Cichorei

DORIAN SCHMIDT

Geboren in Chemnitz in 1953, vanaf 1993 ontwikkeling van een praktisch-methodische benadering van het levenskrachtengebied in de plantenwereld op grond van Rudolf Steiners De filosofie van de vrijheid, vanaf 1998 verschillende publicaties over dit onderwerp; sinds 1999 onderzoekswerk in verschillende projecten over plantenveredeling, voedselkwaliteit, biologisch-dynamische landbouw, medicinale plantenwetenschap en gewasverwerking; diverse seminarie-activiteiten; medewerker bij het Instituut voor biologisch-dynamisch Onderzoek in Darmstadt; momenteel uitbreiding van het onderzoekswerk naar het geneeskundegebied, met name onderzoek naar maretak en kanker; verschillende publicaties over de wetenschappelijke aard van bovenzinnelijke waarnemingen. Projecten over het levende begrip van de natuur in samenhang met euritmiegebaren.

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei