Uitgeverij Cichorei

ELISABETH VREEDE

Elisabeth Vreede werd op 16 juli 1879 geboren in Den Haag. Zij kwam in haar ouderlijk huis met de theosofie in aanraking. Zij studeerde wiskunde, astronomie en filosofie aan de universiteit in Leiden. In 1900 werd zij lid van de Theososofische Vereniging in Nederland en ging elk jaar naar de jaarvergadering in Londen. In 1903 zag zij Rudolf Steiner, die aan de leden voorgesteld werd. Het jaar daarop was de jaarvergadering in Amsterdam, waar Steiner sprak over 'Astronomie en Geesteswetenschap', een onderwerp dat haar vakgebied betrof, maar waar ze destijds nog geen verbinding mee had. Vanaf 1910 woonde zij in Berlijn waar zij geregeld administratief werk voor Steiner verrichtte. In 1914 verhuisde ze naar Dornach om bij de bouw van het Goetheanum te helpen. Zij reisde regelmatig naar Nederland waar zij voordrachten gaf. In 1920 sprak zij in een openbare voordracht over de euritmie, een jaar voordat in Nederland de eerste opvoeringen plaatsvonden. Op verzoek van Rudolf Steiner nam zij zitting in het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach. Elisabeth Vreede stierf op 31 augustus 1943 in Ascona na een kort ziekbed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei