Uitgeverij Cichorei

ELS TE PASKE

In 1949 ben ik geboren in een protestants-christelijk gezin. Zolang ik me kan herinneren heeft het geloof me altijd op allerlei manieren beziggehouden. Vooral omdat ik, ook als kind al, het gevoel had dat wat ik geacht werd te geloven voor mij niet klopte. Zo begon al vroeg mijn zoektocht, die mij langs een lange route bracht waar ik nu ben.

 

Meer dan veertig jaar werkte ik als leerkracht in het protestants-christelijk basisonderwijs. De religieuze vorming die deel uitmaakte van dit werk was voor mij heel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het van grote waarde en in zekere zin bepalend is wat een kind hiervan in zijn jonge jaren wordt meegegeven.

 

De vraag over de betekenis van Bijbelverhalen in de religieuze ontwikkeling van kinderen is voor mij dus al die jaren actueel geweest. Hoe kunnen wij met behulp van die verhalen het begrip God zodanig inhoud geven, dat mét het geloof in Sinterklaas niet ook het geloof in God wordt afgezworen? Hoe kunnen we hen helpen het begrip ‘God’ tot een spirituele werkelijkheid in hun leven te maken? Dit heeft mij altijd geïntrigeerd.

 

Ook mijn eigen kinderen staan nu als ouders weer voor deze opgave. En veel van hun generatiegenoten met hen. Hoe doe je dat zorgvuldig?

 

Deze vraag, de jarenlange ervaring met de belevingswereld van kinderen, mijn plezier in schrijven en verhalen vertellen, de ruimte en tijd in deze fase van het leven… alles leidde naar ‘De Schat in ons hart’, dat ik met veel liefde heb geschreven. Vanuit deze inspiratie vertrouw ik erop dat het boek ouders die daar behoefte aan hebben, zal vinden.

 

www.spirituelekinderbijbel.nl

 

 

 

 

 

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei