Uitgeverij Cichorei

JUDITH VON HALLE

Judith von Halle is geboren in 1972. Zij volgde basis- en voortgezet onderwijs in Berlijn en later ook in de Verenigde Staten van Amerika. Vervolgens studeerde zij bouwkunde in Berlijn. Zij is universitair ingenieur/architect. In 2002 is zij getrouwd. Zij is lid van de AAG en de Freie Hochschule für Geisteswissenschaft. Naast het werk als architecte gaf zij ook geesteswetenschappelijke voordrachten.

Met Pasen 2004 kreeg zij de stigmata, de wondtekenen van Christus. Sindsdien geeft zij hoofdzakelijk voordrachten en schrijft geesteswetenschappelijke boeken, waarin ze haar geestelijke belevenissen en haar door de antroposofische onderzoeksmethode verworven inzichten weergeeft. Ze is medeoprichtster van de Freie Vereinigung für Anthroposophie als 'groep op zakelijke basis' binnen de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, die zich de opgave heeft gesteld het Christusgebeuren als centraal aspect versterkt in het bewustzijn te plaatsen en te verzorgen. Zij is initiatiefneemster van het werk van de Freie Vereinigung der Anthroposophie in Dornach, Zwitserland, dat plaatsvindt in de geesteswetenschappelijke werkplaats 'Schreinerei am Blumenweg'. Sinds juli 2009 verschijnen de boeken van Judith von Halle in de door Joseph Morel nieuw opgerichte uitgeverij: Verlag für Anthroposophie.

 

 

 

 

© Verlag für Anthroposophie, Foto: Michel Gastkemper

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei