Uitgeverij Cichorei

KIM LAPRÉ

Kim Lapré (1936-2017) werd geboren in Nederlands-Indië. Na de oorlog verhuisde het gezin naar Nederland. Hij studeerde aanvankelijk scheikunde, maar vond daarin geen bevrediging.

Hij ging vervolgens naar de Economische Hogeschool in Rotterdam. Via Willem Zeylmans van Emmichoven kwam hij in contact met de antroposofie en vond daarin zijn echte thuis.

Hij ging lesgeven op de Rotterdamse Vrije School en studeerde intussen af op de Beweging voor driegeleding van het sociale organisme.

Op de bovenbouw van de Rotterdamse Vrije School gaf Kim wiskunde, aardrijkskunde en economie. In 1982 werd hij leraar aan de Vrije School Brabant in Eindhoven. Daarnaast ontstond een band met het sociaaltherapeutisch instituut Bronlaak, waar hij aan de opleiding van medewerkers een bijdrage mocht leveren. Kim bleef aan de Vrije School Brabant lesgeven tot het jaar 2000, toen hij vervroegd met pensioen ging.

Vervolgens werkte hij tien jaar in Amerika, onder andere om mee te werken aan de start van de bovenbouw van de Portland Waldorf School in de staat Oregon.

Kim heeft jarenlang een kostbare bijdrage geleverd aan het werk van de Vakgroep Religieuze Oriëntatie en tot op het laatst ook aan de bijeenkomsten van de Pedagogische Sectie in Nederland.

 

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei