Uitgeverij Cichorei

WILMA TE PASKE

In 1951 ben ik geboren in de Achterhoek op een boerderij in een gereformeerde meer-generatie familie, die traditiegetrouw elke zondag naar de kerk ging. In mijn beleving toen was dit een belangrijk houvast. Op de protestants-christelijke lagere school in de buurt was Bijbelonderricht zeer essentieel; het vak heette Bijbelse geschiedenis. Met deze achtergrond werd ik doordrenkt met een geloof in een almachtige God, die ver boven mij verheven was. Pas veel later, toen ik zelf al kinderen had, kwamen bij mij twijfels en begon ik aan mijn zoektocht en gaandeweg kreeg ik andere inzichten.

 

Toen ik vele jaren geleden van mijn nicht Els hoorde over haar voornemen ooit een spirituele kinderbijbel te schrijven, sprak dit me zeer aan. Vaak hebben we daarover gesproken tot het moment kwam dat ze aangaf dat ze nog een illustrator zocht. Tot m’n eigen verbazing hoorde ik mezelf zeggen: ‘Ik zou dat kunnen doen!’ Dat was al die tijd nooit in me opgekomen..

 

Toen ik eind zomer 2011 met de tekeningen begon, werd het geleidelijk meer en meer een project van ons samen, zonder dat we dat van tevoren ‘bedacht’ hadden en waar we samen steeds meer vreugde aan beleefd hebben.

 

Elke illustratie raakte ook in mezelf levensthema’s aan, die universeel zijn en van alle tijden. Voor mij persoonlijk zijn het vooral de inleidingen bij de verhalen en de toelichtingen die het boek zo bijzonder maken en een grote meerwaarde hebben. Ze bieden een waardevolle handreiking aan ouders, grootouders of voorlezers en nieuwe kijk op de oeroude Bijbelverhalen.

 

De visie van waaruit deze kinderbijbel is geschreven, sluit naadloos aan bij mijn eigen uitgangspunt en ook in mijn werk als psychosociaal therapeut, waar ik mensen hulp bied om weer in verbinding met zichzelf en hun eigen kracht te komen.

 

Voor meer informatie neem een kijkje op www.wilmatepaske.nl

 

 

 

 

 

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei